Tuesday, March 20, 2018

krzysztof jablonowski

KRZYSZTOF JABŁONOWSKI – fotograf, grafik; absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i doktor sztuki filmowej w dziedzinie fotografii (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi); stypendysta Salisbury College of Art w UK (certyfikat Professional Qualifying Examination z zakresu fotografii). Prowadzi Pracownię Fotografii na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prowadzi warsztaty i plenery fotograficzne. Juror konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor wstępów do katalogów wystaw oraz publikacji dla prasy branżowej. W ostatnich latach jego prace pokazywane były m.in we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Australii, Warszawie (w tym Muzeum Narodowe, Muzeum Plakatu w Willanowie) Był też wielokrotnie zapraszany do udziału w tematycznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymał kilka wyróżnień w konkursach fotograficznych.

Nagroda Rektora ASP w Warszawie za osiągnięcia artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne

Prace Krzysztofa Jabłonowskiego poszukują uniwersalnej prawdy o człowieku, jego miejsca we wszechświecie i intymnej relacji z rzeczywistością. Cechuje je skupienie na fotografowanym obiekcie i bieżącej chwili. W większości powstają – wbrew dzisiejszemu duchowi czasów – przy użyciu klasycznych, wielkoformatowych aparatów fotograficznych. Często używa również materiałów polaroidowych. Autor próbuje przywrócić należytą rangę intelektualnym procesom, nierozerwanie związanych z aktem twórczym. Przypadkowe niekiedy efekty końcowe pracy fotografa, czy ulotność utrwalonych obrazów, są czytelnym nawiązaniem do tematu powracającego nieustannie w twórczości artysty: upływu czasu i jego wpływu na degradację materii. (słowo wstępne do katalogu, autor: R. Różalska)


KRZYSZTOF JABLONOWSKI – photographer, graphic designer, graduated from Cracow Academy of Fine Arts. Scholarship at the Salisbury College of Art in the UK where he obtained a certificate – Professional Qualifying Examination in Photography. Doctorate in Photography from the National Higher School of Film, Television and Theatre in Lodz. Presently teaching Photography at the department of Graphic Arts at the Warsaw Academy of Fine Arts. Member of the jury at many photographic competitions. Author of several introductions to exhibition catalogues and articles published in professional press.

2009  Rector of the Warsaw Academy of Fine Arts Award for artistic, didactic and organisational achievements

In his art, Krzysztof is searching universal truth about human beings, their place in the universe and their intimate relationship with reality. His work concentrates on the photographed object and the present moment along with exceptional clarity of the composition. His photographs are created – against the present trend – with big format cameras, Polaroid cameras and old, traditional, rarely used, techniques, which he uses both for taking photographs and producing prints.


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA / ARTISTIC ACTIVITY

Wystawy indiwidualne / Individual Exhibitions

2016 – Reminiscencje Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Pałac w Jabłonnie

2016 – Pamięć fotografii Galeria A19, Warszawa

2013 – Entropy of Image Webb Centre Gallery, Queensland College of Art, Brisbane, Australia

2013 – Entropia obrazu – Galeria SARP, Kraków

2012 – Mazury – Sala Congressi a Fusine di Zoldo Alto, Italy

2010 – Plaża – Galeria Schody, Warszawa

2008 – Pejzaże – Galeria 3a, Warszawa

2006 – Portrety – II Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej, Galeria Schody, Warszawa

2005 – Warszawa 4.30 – Galeria 3a, Warszawa

2005 – Dzieci – Muzeum Narodowe, Galeria Arboretum, Warszawa

2004 – Dzieci – Wystawa towarzysząca Konferencji naukowej dot. Perinatologii – Warszawa

2002 – Egipt – Galeria Antoniego Rząsy, Zakopane

1994 – Pictures – Galeria Salisbury College of Art, UK

1993 – Fotografie – Galeria Atelier, Kraków

Wystawy zbiorowe / Group Exhibitions

2017 – Książka Żywa – Muzeum Okręgowe, Galeria im.Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz

2017 – Książka Żywa – Muzeum Narodowe, Szczecin

2016 – Książka Żywa – Galeria Salon Akademii, Warszawa

2015 – Wystawa kadry Pracowni Foto „Etap”, Galeria Promocji Kultury/PROM, Warszawa

2015 – Wystawa wykładowców i absolwentów Wydziału Grafiki WiT, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa

2014 – Wystawa miniatur Wydział Grafiki, Kurukshetra University, Haryana, India

2013 – Faces of Drawing Gallery „White Box”, Griffith University, Queensland Collage of Art, Australia

2012 – Wystawa pokonkursowa – Qultural Reflections, The 7th Emirates Photography Competition, Dubai

2012 – Wystawa wykładowców Wydziału Grafiki WiT, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa

2011 – Imprint Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych, Arkady Kubickiego, Zamek Królewski, Warszawa

2011 – Oblicza Rysunku – Galeria (-1) Centrum Olimpijskie, Warszawa

2011 – Wystawa poplenerowa – Galeria Fundamenty, Dąbrówno

2011 – Pokaz prac Katedry Multimediów Wydziału Grafiki, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

2009 – Instant – wystawa fotografii polaroidowej w Galerii 2.0, Warszawa

2008 – IMPRINT Młoda Grafika, Galeria Sztuki Mediów, Warszawa

2001 – Warszawa od świtu do zmierzchu – wystawa  pokonkursowa, Łazienki Królewskie, Warszawa

1997 – Współczesna Sztuka Książki – Galeria DAP, Warszawa

1997 – Fotografia Roku – Pałac Sztuki, Kraków

1997 – Obok reklamy – Mała Galeria ZPAF, Warszawa

1996 – Polska Sztuka Książki – Galeria DAP, Warszawa

1995 – Wystawa 50-lecie ZPAP – BWA w Częstochowie

1995 – Krajobraz Górski – XV Ogólnopolska Wystawa Fotografii, Nowy Targ

1992 – Wystawa fotografii towarzysząca targom książek, Florencja, Italy

1992 – Foto 92 – Wystawa fotograficzna w Galerii Dworku Białoprądnickim, Kraków

1992 – Dyplomy 92 – Galeria Pryzmat, Kraków

Nagrody / Awards

2015 – Drugie miejsce w konkursie fotograficznym Mifa – Second Place, Moscow International Foto Awards (category: moving images-collage)

2015 – Srebrny medal w konkursie fotograficznym: Fotograf Roku 2015 magazynu Better Photography – Silver Award, Photograph of the Year 2015, Better Photography Magazine

2015 – Wyróżnienie w konkursie fotograficznym IPA – Honorable Mention (fine art: other)

2013 – Wyróżnienie w konkursie fotograficznym IPA – Honorable Mention (One world: people)

2012 – Wyróżnienie w konkursie fotograficznym IPA – Honorable Mention (architecture: historic)

2012 – Wyróżnienie w konkursie fotograficznym IPA – Honorable Mention (fine art: other)

2008 – Wyróżnienie w konkursie fotograficznym IPA – Honorable mention (people: portrait)

2008 – Wyróżnienie w konkursie fotograficznym IPA – Honorable mention (nature: landscape)

2008 – Wyróżnienie w konkursie fotograficznym IPA – Honorable mention (fine art: landscape)

Warsztaty, spotkania autorskie, wykłady (od 2006 roku) / Lectures, warkshops (dates back to 2006)

2017 – Organizacja wykładu Światłoczułość Antoniego Malinowskiego na warszawskiej ASP

2017 – Organizacja sympozjum naukowego Edukacja artystyczna w kontekście współczesnej fotografii ,Dom Plenerowy w Dłużewie

2017 – Organizacja warsztatów fotograficzno-graficznych (algrafia, kolodion, fotopolimer) dla studentów warszawskiej ASP, wrocławskiej ASP oraz ID Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Plenerowy w Dłużewie

2013 – Organizacja warsztatów fotograficznych dla studentów ASP i UW pod hasłem: Rodzina Człowiecza – standard, Dom Plenerowy w Dłużewie

2011 – Organizacja pleneru fotograficznego wraz z warsztatami dla studentów ASP w Domu Plenerowym w Dłużewie

2009 – Warsztaty fotograficzne – portret EXPO 2009, Warszawskie Dni Fotografii

2006 – Wykład podczas III Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej, temat: Portret – FotoMisterium

2006 – Warsztaty twórcze oraz plener fotograficzny studentów ASP Warszawa oraz studentów Instytutu Kultury UW, Szczawno-Zdrój

Publikacje, artykuły (od 2006 roku) / Press publications, articles (dates back to 2006)

2016 – Ikoniczność wspomnień, tekst Piotra Janowczyka, Kwartalnik Aspiracje, nr. 3(45)/2016

2013 – Entropia obrazu / Entropy of image. Katalog autorski. Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. ISBN: 978-83-63594-27-5  

2013 – I don't take pictures, I make pictures, wywiad z Jurkiem Wajdowiczem, Kwartalnik Aspiracje, nr. 2/2013

2009 – Earle Bridger, zawód fotografa to styl bycia i sposób na życie, wywiad z australijskim fotoreporterem oraz nauczycielem fotografii z Brisbane,                                  Miesięcznik Foto, numer 8/2009

2008 – Tekst do katalogu wystawy Mirosława Sadeckiego Rytm Światła – Muzeum Ziemi, Warszawa

2006 – Wyciszone fotografie, Biuletyn Fotograficzny, 01/2006 (50)

Działalność dodatkowa (od 2006 roku) / Others (dates back to 2006)

2017 – Koordynacja wystawy studenckiej – Maciek, Noc Muzeów, Galeria Obserwacje, Warszawa

2017 – Koordynacja oraz pomoc kuratorska wystawy poplenerowej studentów Wydziału Grafiki Przestrzenie, Warszawa

2016 – Koordynator oraz juror konkursu fotograficznego dla studentów ASP Pocztówka. Konkurs objął patronatem honorowym Prezydent Gminy Śródmieście.

2016 – Juror Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: Naturalnie - Rodzina

2014 – Juror X Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy i Kart Świateczno-Noworocznych - Vidical 2014

2013 – Juror konkursu: Panaeuropean Photo Contest for Students, Discover Europe

2010 – Juror konkursu fotograficznego  Cisza. Pamięci tych, którzy zginęli 10.04.2010 organizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2009 – Juror konkursu fotograficznego Landszaft organizowany przez portal internetowy – Fotopolis

2007 – Juror konkursu fotograficznego Atak Przestrzeni, Ogólnopolski Festiwal Tańca Polemiki 2007

2006 – Koordynator oraz juror konkursu fotograficznego Instrukcja obsługi w ramach obchodów roku Polsko-Niemieckiego

2006 – Kurator międzynarodowej wystawy pokonkursowej: fotografia, film, literatura w ramach obchodów roku Polsko-Niemieckiego, Traffic, Warszawa

2006 – Juror konkursu fotograficznego Portfolio, Dekada Fotografii, Kraków