Tuesday, March 20, 2018

 

 

28.09. – 31.10.2017 Książka Żywa, wystawa zbiorowa, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, link
28.09. – 31.10.2017 The Living Book, the group exhibition in Regional Museum in Bydgoszcz, link03.2017 Książka Żywa, wystawa zbiorowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie link
03.2017 The Living Book, the group exhibition in National Museum in Szczecin link3(45)/2016 Ikoniczność wspomnień, tekst Piotra Janowczyka, Kwartalnik Aspiracje, str.64-65 link16.09.2016 Galeria Salon Akademii przy warszawskiej ASP zaprasza na wystawę zbiorową pt. Książka Żywa, wystawa czynna do 14 października link
16.09.2016 Invitation to the group exhibition 'The Living Book' in the Warsaw Academy of Fine Arts Salon Gallery, exhibition dates 19 Sept. – 14 Oct. link25.09.2016  – zapraszam na moją najnowszą wystawę do Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria w Jabłonnej, wernisaż godz. 13. Wystawa czynna do 13 listopada. link
25.09.2016 – I invite everybody on behalf on the Polish Academy of Science and myself to the opening of my new exhibition at Galeria Sztuki Współczesnej in Jablonna at 1pm. Exhibition dates 25 Sept. – 13 Nov. linkkatalog do wystawy link16.02.2016 – zapraszam na wernisaż (godz.19.00) mojej wystawy Pamięć fotografii. Kolaż wielkości 3,5 x 35 metrów będzie można oglądać przez ponad dwa miesiące.
16.02.2016 – Invitation to the opening of my exhibition Memory of Photography at 7pm – a collage measuring 3.5 x 35 m. It will be displayed for the next two months.07.10.2015 – zapraszam na finisaż (godz.18.00) wystawy fotograficznej Etap oraz na wykład (godz.19.00) Andrzeja Zygmuntowicza Konteksty współczesnej fotografii, Galeria PROM Kultury, Warszawa, ul. Brukselska 23.
07.10.2015 – invitation to the finissage of my photographic exhibition Etap and the lecture (at 7pm) of Andrzej Zygmuntowicz – The contects of contemporaty photography, Galeria PROM Kultury, Warszawa, ul. Brukselska 232015 – Wyróżnienie w konkursie fotograficznym IPA – Honorable Mention (fine art: other) link21-27.09.2015 Plener malarsko-fotograficzny dla studentów ASP studiów niestacjonarnych – Koryciny/Ziołowy Zakątek28.09.2015 Muzeum Plakatu w Wilanowie, Grafika WIT, wystawa wykładowców i absolwentów kierunku Grafika WSISiT
28.09.2015 Invitation to the group exhibition in Poster Museum in Wilanów06.2015 film, ostatnia wersja Entropii Obrazu / latest version of Entropy of Image – Vimeo – link06.2015 ASP, wystawa końcoworoczna, moja pracownia Foto, (zdjęcia: Kacper Bartczak)
06.2015 Academy of Fine Arts, end of the year exhibtion, my studio Foto, (phot: Kacper Bartczak)18.01.2014 Moje prace na wystawie miniatur w ramach T.A.S / Trans-Art-Symposium, Wydział Grafiki, Kurukshetra University, Haryana, Indie
18.01.2014 Exhibition of miniatures as part of Trans-Art-Symposium, Department of Graphics,
Kurukshetra University, Haryana, India


01.2014 link do strony mojej pracowni fotografii na ASP oraz link do filmiku promującego pracownie
01.2014
link to the website of my studio at the Academy of Fine Arts and link to the promotional film26.07.2013 Zapraszam na moją wystawę do Webb Centre Gallery, Queensland College of art, Australia
26.07.2013 Invitation to my exhibition in Webb Centre Gallery, Queensland College of art, Australia09.07.2013 moja wystawa Entropia Obrazu w Krakowie, zapraszam
09.07.2013 invitation to my exhibition Entropy of Image in Cracowlink do filmiku promującego projekt – Jesteśmy /The way we are/ nad którym pracuję z moimi studentami
link to the film promoting the project The Way We Are, the work in progress with my students

28.02. – 03.03.2013. Warsztaty dla studentów ASP i UW w domu plenerowym w Dłużewie: Rodzina Człowiecza – standard. Gościliśmy m.in: Andrzeja Zygmuntowicza, Pawła Żaka, Piotra Janowczyka i Patryka Karbowskiego
28.02. – 03.03.2013. Workshops for Academy of Fine Arts and Warsaw University students in a Dłużewo: Family of Man – standard. Our guests included among others Andrzej Zygmuntowicz, Paweł Żak, Piotr Janowczyk and Patryk Karbowski22.04.2013 wystawa wykładowców Wydziału Grafiki ASP, w Galerii „White Box” w Griffith University, Queensland Collage of Art w Australii. Jedna z moich prac.   
22.04.2013 exhibition of teachers at the Graphic Art Department at the Warsaw Academy of Fine Arts in Griffith University, Queensland Collage of Art in Australia. One of my works15.12.2012 – 06.01.2013. zapraszam na moją wystawę fotografii oraz projektów Bruna De Pellegrin do Włoch. miejsce wystawy: Sala Congressi a Fusine di Zoldo Alto. wernisaż o 16tej
15.12.2012 – 06.01.2013. invitation to my exhibition of photographs and Bruno de Pellegrin's from Italy projects. place: Sala Congressi a Fusine di Zoldo Alto, openining at 4pm20.09.2012. Muzeum Plakatu w Wilanowie, wystawa wykładowców Wydziału Grafiki WiT. Podczas uroczystości odbędzie się wykład - Arystokratyzm ducha, który wygłosi Krzysztof Zanussi. Wystawę można oglądać do 30.09.2012.
20.09.2012. Poster Museum in Wilanów, exhibition of teachers at the Graphic Department at WiT. There will be a lecture by Krzysztof Zanusssi Aristocracy of Spirit. Exhibition will remain open till 30.09.2012.2012. Otrzymałem dwa wyróżnienia w międzynarodowym konkursie fotograficznym IPA. Było 18 tysięcy zgłoszeń ze 104 krajów.
2012. I received two distinctions in the international photographic contest IPA. 18 thousand people from 104 countries send their entries.Zapraszam do odwiedzania Pracowni Foto 33 na ASP www.aspfoto.blogspot.com
Please, visit my Pracownia Foto (Workshop Foto) at the Academy of Fine Arts www.aspfoto.blogspot.com03.12.2011 www.obliczarysunku.pl OBLICZA RYSUNKU 2011. Galeria -1, Centrum Olimpijskie w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, W wystawie biorą udział zaproszeni wykładowcy Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.
03.12.2011 www.obliczarysunku.pl FACES OF DRAWING 2011. Galeria -1, Centrum Olimpijskie in Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, works of invited teachers from the Graphic Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw16.10.2011 IMPRINT, Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie. Na konkurs nadesłano 1221 prac, 358 artystów z 40 krajów. Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2011 roku w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Zapraszam
16.10.2011 IMPRINT, Tadeusz Kulisiewicz International Triennale of Graphic Arts in Warsaw. 358 artists from 40 countries submitted 1221 works. The official opening and the giving of awards will take place on the 16.10.2011 in the Kubicki Arcades at the Royal Castle in Warsaw. All invited.09.04.2011 rozpoczyna się kilkudniowy plener fotograficzny w Dłużewie którego jestem organizatorem. W programie między innymi: praca z aparatami wielkoformatowymi, tworzenie zdjęć panoramicznych.
09.04.2011 beginning of an outdoor photographic workshop in Dłużewo, which I organised. The programme includes among others: work with large format cameras and creation of panoramic photos.09.2010 w warszawskiej Galerii Schody, miała miejsce moja wystawa fotograficzna - "Plaża". Zdjęcia były wykonane Spinnerem :) link
My exhibition entitled "The Beach" was opened in September 2010 in Galeria Schody in Warsaw. link